QA
Konsalting

Naši konsultanti vam pružaju strateške uvide kako bi poboljšali vaše QA procese. Nudimo detaljne revizije, razvoj strategije i detaljna uputstva za implementaciju.

Kada vam je potreban QA Konsalting?

 • Želite kontinuirano poboljšanje: Nezavisni pregled QA procesa, poput revizije bezbednosti podataka i finansija, može vam otkriti mogućnosti za poboljšanje.
 • Potrebna vam je sveobuhvatna evaluacija: Naši QA konsultanti procenjuju komunikaciju, testiranje, korisničku podršku i odgovornosti, sa ciljem poboljšanja efikasnosti.
 • Tražite prilagođene savete: Pružamo specifične, proverene savete za optimizaciju vaših QA procesa, što rezultira trenutnim poboljšanjima, efikasnim upravljanjem budžetom i softverom višeg kvaliteta.
 • Stručno upravljanje projektima: Naši projektni menadžeri obezbeđuju neometan rad vašeg QA sistema.

Znaci da vam je potreban QA Konsalting

 • Nemate struktuirani QA proces: Odsustvo formalnog QA Framework-a.
 • Neefikasni QA procesi: Problemi kao što su funkcionalni defekti, prekoračenje budžeta i propušteni rokovi.
 • Imate prostora za optimizaciju: Ukoliko vaš trenutni QA ispunjava osnovne zahteve, ali smatrate da bi se mogao dodatno optimizovati.
 • Nedostatak automatizacije testiranja: Automatizacija testiranja je neophodna za implementaciju CI/CD (neprekidna integracija/neprekidna isporuka), DevOps ili shift-left pristupe, ali unutar kompanije nedostaju kapaciteti za to.
 • Potrebno vam je specijalizovano iskustvo: Timu unutar kompanije nedostaje stručnost u određenim softverskim arhitekturama (npr., event-driven, service-oriented) ili tehnologijama (npr., IoT, AI).
 • Maturity mismatch: Kada QA maturity ne odgovara zrelosti poslovnih procesa u kompaniji.

Kako vam QA konsultanti mogu pomoći

 • Razvoj QA procesa: Uspostavljanje strukturiranog QA procesa.
 • Revizija i poboljšanje procesa: Revizija i unapređenje postojećih QA praksi.
 • Smernice za sertifikaciju: Konsultacije za dobijanje sertifikacija u softveru, procesima ili zrelosti QA.
 • Implementacija automatizacije: Savetovanje i uspostavljanje automatizacije testiranja.
 • Specijalizovano testiranje softvera: Uputstvo za testiranje specifičnih tipova softvera (npr. Internet of Things (IoT), Big Data).
 • Podrška u testiranju: Sprovođenje osnovnih aktivnosti testiranja.
 • Obuka tima: Opremanje internih QA timova potrebnim veštinama i znanjem.