QA Akademija

Automaticity QA akademija je specijalizovana institucija posvećena opremanju svojih polaznika veštinama i znanjem potrebnim za uspešnu karijeru u QA automatizaciji. Naš program je dizajniran da pokrije teme neophodne za ovladavanje QA procesima i prilika je za one koji teže da se istaknu u osiguranju kvaliteta softvera.

Akademija počinje 01.08.2024. Broj mesta je ograničen na 10.

Kurs se održava uživo u našim učionicama. Ukupno trajanje je tri meseca, sa dva predavanja nedeljno, koja traju po četiri sata. Naš nastavni plan je sastavljen tako da pruži temeljno razumevanje QA automatizacije, počevši od osnovnih tema do naprednih tehnika i alata za automatizovano testiranje.

 Evo detaljnog pregleda sadržaja kursa:

1. nedelja

 • Osnove testiranja: Razumevanje osnovnih principa testiranja softvera.
 • Proces razvoja softvera: Uvid u to kako se softver razvija i koje su sve faze uključene.
 • Funkcionalnost web aplikacija: Učenje o mehanizmima odgovornim za rad web aplikacija.
 • Životni ciklus razvoja softvera (SDLC): Sveobuhvatan pregled faza SDLC-a.
 • Životni ciklus defekta/bugova: Razumevanje upravljanja defektima kroz njihov životni ciklus.

2. nedelja

 • Tehnike i nivoi testiranja: Istraživanje različitih metodologija testiranja i nivoa na kojima se primenjuju.
 • Dokumentacija testiranja: Učenje kako pravilno dokumentovati test slučajeve, skupove i podatke.
 • Izveštavanje o bugovima (greškama): Ovladavanje veštinom izveštavanja o bugovima koristeći alate poput Jira i Trello.
 • Agile metodologija: Uvod u agilne principe i prakse.
 • Scrum okvir: Detaljni uvidi u Scrum procese i uloge.

3. - 5. nedelja

 • Pregled DevToolsa: Učenje korišćenja alata za razvojne programere u browseru za testiranje.
 • Postman i API testiranje: Uvod u API, HTTP protokol i korišćenje Postmana za API testiranje.
 • Sistem kontrole verzija (Control Version System): Ovladavanje Gitom i razumevanje CI/CD pipeline-a i GitHub Actions-a.

5. - 6. nedelja

 • Osnove JavaScripta: Od varijabli, petlji i kontrolnog toka do funkcija i asinhronog JavaScripta.
 • HTML & CSS: Razumevanje DOM-a i osnova CSS-a za testiranje web aplikacija.

7. - 10. nedelja

 • Automatizovano testiranje sa Playwright-om: Sveobuhvatna obuka o korišćenju Playwright-a za automatizovano testiranje, uključujući E2E testiranje, API testiranje i vizuelno testiranje.

11. nedelja

Provera da li aplikacije mogu da podnesu očekivani saobraćaj. Različiti ciljevi zahtevaju različite testove: stres test, spike test, soak test, smoke test, itd.

12. nedelja

Dvoje najuspešnijih polaznika dobija praksu u Automaticity-u, pa se njihova QA priča nastavlja odmah nakon kursa.

13. - 16. nedelja

Praksa gde ćete steći mnogo više znanja o životu QA inženjera i biti pripremljeni za vaš prvi posao u svetu QA testiranja.

1. nedelja

 • Osnove testiranja: Razumevanje osnovnih principa testiranja softvera.
 • Proces razvoja softvera: Uvid u to kako se softver razvija i koje su sve faze uključene.
 • Funkcionalnost web aplikacija: Učenje o mehanizmima odgovornim za rad web aplikacija.
 • Životni ciklus razvoja softvera (SDLC): Sveobuhvatan pregled faza SDLC-a.
 • Životni ciklus defekta/bugova: Razumevanje upravljanja defektima kroz njihov životni ciklus.

2. nedelja

 • Tehnike i nivoi testiranja: Istraživanje različitih metodologija testiranja i nivoa na kojima se primenjuju.
 • Dokumentacija testiranja: Učenje kako pravilno dokumentovati test slučajeve, skupove i podatke.
 • Izveštavanje o bugovima (greškama): Ovladavanje veštinom izveštavanja o bugovima koristeći alate poput Jira i Trello.
 • Agile metodologija: Uvod u agilne principe i prakse.
 • Scrum okvir: Detaljni uvidi u Scrum procese i uloge.

3. - 5. nedelja

 • Pregled DevToolsa: Učenje korišćenja alata za razvojne programere u browseru za testiranje.
 • Postman i API testiranje: Uvod u API, HTTP protokol i korišćenje Postmana za API testiranje.
 • Sistem kontrole verzija (Control Version System): Ovladavanje Gitom i razumevanje CI/CD pipeline-a i GitHub Actions-a.

5. - 6. nedelja

 • Osnove JavaScripta: Od varijabli, petlji i kontrolnog toka do funkcija i asinhronog JavaScripta.
 • HTML & CSS: Razumevanje DOM-a i osnova CSS-a za testiranje web aplikacija.

7. - 10. nedelja

 • Automatizovano testiranje sa Playwright-om: Sveobuhvatna obuka o korišćenju Playwright-a za automatizovano testiranje, uključujući E2E testiranje, API testiranje i vizuelno testiranje.

11. nedelja

Provera da li aplikacije mogu da podnesu očekivani saobraćaj. Različiti ciljevi zahtevaju različite testove: stres test, spike test, soak test, smoke test, itd.

12. nedelja

Dvoje najuspešnijih polaznika dobija praksu u Automaticity-u, pa se njihova QA priča nastavlja odmah nakon kursa.

13. - 16. nedelja

Praksa gde ćete steći mnogo više znanja o životu QA inženjera i biti pripremljeni za vaš prvi posao u svetu QA testiranja.

Praktično iskustvo i primena u stvarnom svetu

Naš program je fokusiran na praktičnu primenu, nudeći dve garantovane prakse polaznicima akademije i mogućnost zaposlenja nakon završetka prakse.Ovo praktično iskustvo je dizajnirano da integriše studente u timove, pripremajući ih za buduće radno mesto. Takođe obezbeđujemo obrazovanje o pravilima poslovne komunikacije i uključujemo sesije gde naši instruktori dele izazove sa kojima se suočavaju u svom svakodnevnom radu, pružajući neprocenjive uvide u stvarnu primenu.

Jedinstvene karakteristike našeg programa

 • Predavači koji imaju mnogo iskustva u QA i automatizaciji i koriste ih u svom svakodnevnom poslu
 • Specijalizacija: Fokusirani ste isključivo na automatizovano testiranje softvera, što će vas učiniti stručnjacima u toj oblasti.
 • Efikasnost i inovacija: Automatizacija donosi efikasnost i omogućava nam da ostanemo na čelu tehnoloških napredaka.
 • Duboko razumevanje: Naša specijalizacija omogućava temeljno razumevanje procesa automatizovanog testiranja.
 • Kvalitet usluge: Naša posvećenost osigurava visokokvalitetne usluge koje zadovoljavaju potrebe najzahtevnijih klijenata.

Investicija u vašu budućnost

Nudimo fleksibilne planove plaćanja, omogućavajući učesnicima da plaćaju u tri rate, čineći ovu investiciju u vašu budućnost još pristupačnijom.

Izborom Automaticity QA Akademije, ne prijavljujete se samo na kurs; započinjete putovanje da postanete visoko kvalifikovani profesionalac u QA automatizaciji, sa mogućnošću zaposlenja nakon uspešne prakse. Ovo je vaša prilika da napravite značajnu razliku i odaberete karijerni put pun mogućnosti.

Cena je 1499€ 999€ do 1.7.2024. Plaćanje je dostupno u 3 rate: prva rata pre pocetka kursa, druga rata pre pocetka drugog meseca kursa, treca rata pre pocetka treceg meseca kursa.

Kako se prijaviti?

Pišite nam preko forme na Kontakt strani, ili nam pošaljite email na office@automaticity.rs.